narifuri POPUP STORE @ SHINJUKU TAKASHIMAYA 2016

narifuri_shinjuku_201604_006
narifuri_shinjuku_201604_001
narifuri_shinjuku_201604_004
narifuri_shinjuku_201604_005
narifuri_shinjuku_201604_007
narifuri_shinjuku_201604_008
 
installation by studio KOAA
photo by Tomooki Kengaku (Nacasa & Partners Inc. )